Osim plana i programa datog od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije tokom celodnevnog boravka u školi učenici prisustvuju i dodatnim časovima koji imaju za cilj da ojačaju učeničke kompetencije i znanja i ujedno upotpune boravak u školi na edukativan, kreativan i zabavan način.
art_2318
Učenici od prvog razreda prate nastavu engleskog jezika i kroz dodatne časove English club-a. Takođe, proširivanje znanja engleskog jezika kroz Maths i Science club, koji osim usvajanja sadržaja iz oblasti matematike i osnova prirodnih i društvenih nauka, za cilj imaju usvajanje pojmova i terminologije iz pomenutih oblasti, ali i podspešivanje aktivnog znanja engleskog jezika. Časovi English, Maths i Science club-a, odvijaju se u potpunosti na engleskom jeziku a u nastavi se koriste udžbenici renomiranog Cambridge izdavača. Takođe, u početnim razredima aktivnosti u Maths club-u podrazumevaju i savladavanje osnovnih principa mentalne aritmetike i rad sa Soroban računaljkama.

img_0158

img_0168

img_9965

img_9966