Za sam kraj školskog dana predviđen je jedan čas izbornog predmeta. U skladu sa svojim afinitetima i sposobnostima učenik bira izbornu aktivnost po svojoj želji. U ponudi su različite edukativne, jezičke, informatičke, umetničke i sportske aktivnosti.
Prema predviđenom rasporedu, a na osnovu svojih interesovanja učenici se priključuju izbornoj aktivnosti, druže se i razmenjuju ideje i iskustva sa učenicima sličnih interesovanja. U ponudi su sledeće izborne aktivnosti:

sah-bejza-osnovnoj-skoli
**Šah

**Karate
**Ples
**Folklor
**Nemački jezik
**Informatika
**Arts&Crafts
**Izrada stripa
**Drama