,,Bejza” prolećni kros 2017.

Predškolci:200m

Devojčice:
1. Dora Drndarević
2. Maja Milutinović
3.Una Karan
Dečaci
1. Tarik Šehović
2. Ignjat Spremić
3. Gvozden Petrović
Prvi razred:250m
Devojčice
1. Una Jolić
2. Anika Tripković
3. Tamara Janković
Dečaci
1. Nikola Pajić
2. Stefan Vučić
3. Stefan Ćirković
Drugi razred:300m
Devojčice
1. Natalija Milenković
2. Petra Pavlović
3. Banu Kartal
Dečaci
1. Nikola Drljić
2. Stefan Lazić
3. Ognjen Božović
Treći razred:400m
Devojčice
1. Sofija Matić
2. Nika Seneši
3. Elif Đoškun
Dečaci
1. Anđelo Radaković
2. Stefan Živanović
3. Boris Drljić
Četvrti razred:500m
Devojčice
1. Nina Budimirović
2. Nihal Gul Ljijol
3. Elena Keljanović
Dečaci
1. Filip Mitić
2. Igor Stablović
3. Aleksandru Modirka
Peti i šesti razred:
Devojčice: 500m
1. Dunja Radulović
2. Elena Ivanović
3. Elif Aj Sude
Dečaci: 600m
1. Ognjen Radulović
2. Aleksa Ilić
3. Vid Kvarantan
Prof Zoran Stefanov
Prof Branko Aleksić