Petorica naših đaka: Mateja Lukić, Aleksa Ilić, Lazar Jolić, Vid Kvarantan i Omer Faruk Japidži okitili su se medaljama u Sarajevu na međunarodnom takmičenju na engleskom jeziku u debatovanju i kritičkom razmišljanju.

Neprocenjivim vrednostima smo obogatili životno iskustvo, susreli se sa sasvim drugačijim vidom nadmetanja (Collaborative Writing, Scholarʼs Challenge, Scholarʼs Bowl, Debate Showcase, Scholarʼs Show)), prvi put javno debatovali i stekli pravo učešća na Global Round.


Izdvojili smo i vreme za obilazak Sarajeva.