Organizovan prevoz učenika*

*Za sve zainteresovane roditelje može biti organizovan prevoz do škole, ukoliko postoji dovoljan broj učenika, a cena prevoza se naknadno plaća prevozniku.

Aktvnosti:**
** Dodatne zajedničke aktivnosti poput rekreativnih nastava, letnjeg kampa i drugih aktivnosti predviđenih planom i  programom  definišu se tokom školske godine i plaćaju se posebno.


Iznosi navedenih školarina odnose se na prvu godinu školavanja, dok je iznos školarina narednih školskih godina podložan promenama u skladu sa cenovnom politikom Upravnog odbora škole.