Istorijat

Naziv takmičenja  – Pangea inspirisano je nazivom najmlađeg super kontinenta, jednog ujedinjenog kontinenta svih zemalja. „Pangea“ matematičko takmičenje ujedinjuje i povezuje ljubitelje matematike čije je zadovoljstvo istraživanje i rešavanje problema. Takmičenje kombinjuje entuzijazam u rešavanju problema kroz logiku, geometriju i aritmetiku. Osim popularizacije matematike i razvijanja talenata takmičenje ima za cilj i razmenjivanje iskustva i socijalizaciju učenika i nastavnika sličnih interesovanja.

Takmičenje je nastalo u Nemačkoj 2007. godine u cilju popularizacije matematike. Školske 2014/2015. godine održalo se u 18 evropskih zemalja, a prethodne školske 2015/2016. godine po prvi put i u Srbiji. Takmičenje je namenjeno učenicima od 3. do 8. razreda osnovnih škola.

Osnovna škola „Bejza“ u saradnji sa Gradskom opštinom Čukarice, po prvi put je organizovala „Pangea“ takmičenje u Srbiji, kao pilot projekat na opštini Čukarica, sa željom da se narednih godina takmičenje proširi i na ostale opštine i gradove u Srbiji. Ove školske godine učenicima sa teritorije opštine Čukarica trebalo bi da se pridruže i  učenici osnovnih škola sa teritorije opštine Novi Beograd.

„Pangea“ takmičenje se odvijalo u 2 kruga – školskom i opštinskom nivou. U prvom krugu takmičenja učestvovalo je 1264 učenika. Prvih pet najbolje plasiranih učenika svih pomenutih razreda iz svake škole pozvano je da učestvuje u drugom krugu takmičenja. U finalnom krugu takmičenja, koje se odvijalo u OŠ „Bejza“, učestvovalo je 319 učenika.

Prvih 10 najbolje plasiranih učenika iz svakog razreda u finalnom krugu, kao i njihovi nastavnici, pozvani su na svečano proglašenje i dodelu nagrada. Svečana dodela nagrada odrzana je 09.06.2016. godine u KC „Čukarica“. Svih 60 učenika, kao i njihovi nastavnici osvojili su vredne nagrade, dok su svi ostali učesnici dobili pohvalnice za učešće.
Za prva tri mesta svakog razreda obezbeđene su diplome, medalje (bronzana, srebrna i zlatna) kao i vredne novčane nagrade za učenike i njihove nastavnike.

Takmičenje 2016/2017

Cilj takmičenja

 • podsticanje i afirmacija logičko-matematičkih sposobnosti kod učenika
 • razvijanje i popularizacija nastave matematike u osnovnim školama
 • razvijanje talenata
 • razmenjivanje iskustva i socijalizacija učenika sličnih interesovanja

Prijava i kotizacija

 • Prijava i učešće na takmičenju su potpuno besplatni.
 • Svi potrebni materijali obezbeđeni su od strane organizatora.
 • Prijave se vrše putem mail adrese pangea@bejza.rs
 • Za prijavu je potrebno dostaviti broj učenika iz svakog razreda koji će učestvovati na takmičenju kao i broj telefona ili mail adresu nastavnika – koordinatora takmičenja u vašoj školi.
 • Rok za prijavu je 15. novembar 2016. godine.

Datum i mesto održavanja takmičenja

 • PRVI KRUG: 7. decembar 2016. godine, u školama učesnicama takmičenja
 • DRUGI KRUG: 11. i 12. mart 2017. godine, u OŠ „Bejza“, Orfelinova 57, Beograd

Uslovi i detalji takmičenja

 • U prvom krugu takmičenja mogu da učestvuju svi zainteresovani učenici od 3. do 8. razreda.
 • Pravo učešća u drugom krugu takmičenja ima prvih pet najbolje plasiranih učenika svakog razreda.
 • Svaki učesnik dobija svesku za zadacima koju zadržava nakon takmičenja i list za odgovore (optički formular) koje u prvom krugu takmičenja koordinator dostavlja komisiji za pregledanje, na adresu OŠ „Bejza“ Orfelinova 57, 11 000 Beograd, najkasnije do 09.12.2016. godine do 17:00 časova.
 • Takmičenje se sastoji od 20 zadataka zatvorenog tipa, a predviđeno vreme za izradu zadataka je 60 minuta.
 • Optički formular – list za odgovore popunjava se grafitnom olovkom, bojenjem odgovarajućeg kružića.
 • Na optičkom formularu neophodno je i ispravno uneti ime i prezime učenika.
 • Organizator zadržava pravo diskvalifikacije takmičara čiji opšti podaci na listu zaodgovore ne budu ispravno popunjeni.

Rezultati takmičenja

 • Svi dobijeni odgovori pregledaju se uz pomoć optičkog aparata.
 • Nakon obrade, rezultati se šalju putem mail adrese koordinatoru škole.
 • Rezultati finalnog kruga se saopštavaju na svečanoj dodeli nagrada.

Nagrade

 • Svi učesnici prvog i drugog kruga takmičenja dobijaju zahvalnice kao i sitne nagrade.
 • Najbolje plasirani učenici i njihovi nastavnici dobijaju vredne novčane nagrade na svečanoj dodeli.