Plan i program rada

Nastavni proces u osnovnoj školi „Bejza“ čine dva obrazovna ciklusa koji se odvijaju na srpskom jeziku, po planu i programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Osim akreditacije za izvođenje programa za prvi i drugi ciklus obrazovanja, „Bejza“ poseduje i dozvolu za realizaciju pripremnog predškolskog programa.

Sadržaji koje OŠ „Bejza“ predviđa uključuje celodnevni boravak učenika. Tokom školskog dana učenici osim nastavnih predmeta previđenih programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pohađaju i časove na engleskom jeziku, kao što su English, Maths i Science club, a na raspolaganju im je učenje i španskog i nemačkog jezika ali i veliki broj dodatnih izbornih aktivnosti poput karatea, mentalne aritmetike, plesa, folklora, šaha, informatike, dramske, likovne i muzičke radionice.
bejza-reklama

U popodnevnim časovima odvijaju se slobodne učeničke aktivnosti gde su učenici podeljeni po aktivnim grupama u zavisnosti od afiniteta i želja. U popodnevnom periodu se organizuju i dodatni i dopunski časovi.

U ovom projektu intenzivno izučavamo engleski jezik, počevši još od prvog razreda. Učenje engleskog jezika se odvija na dva načina: preko predmeta engleski jezik i preko slobodnih učeničkih aktivnosti gde se u klubu za engleski jezik, putem igara, dramske sekcije i raznih aktivnosti praktikuje engleski jezik.

Svi obavezni predmeti počevši od petog razreda imaju predmetnog nastavnika. Ovim se omogućava blaži prelaz iz razredne u predmetnu nastavu. U ovom periodu u predmetima prirodnih nauka (matematika, fizika, hemija, biologija, tehničko i informatičko obrazovanje) počinje da se primenjuje engleski jezik, tačnije terminolgija ovih predmeta se uči na engleskom jeziku. Ukoliko uslovi dozvole planirano je da se nastava ovih predmeta održava od strane nastavnika iz inostranstva. Cilj ovoga je da se naša škola razlikuje od ostalih osnovnih škola i da time dobije međunarodni identitet.

Ovim će se učenici pripremiti ne samo da slede nastavu u srednjoj školi nego i da se sa poznavanjem terminologije prirodnih predmeta na engleskom jeziku takmiče sa svojim vršnjacima iz celog sveta.