Zaposleni
U školi nastavnici razredne nastave i predmetni nastavnici koji svojom stručnošću i motivacijom doprinose kvalitetnom usvajanju znanja i razvoju sposobnosti potrebnih za dalje napredovanje učenika. Osim sticanja znanja, cilj svih nastavnika je da nauče decu kako da kritički razmišljaju, istražuju i razvijaju samopouzdanje i želju za daljim učenjem.

Škola svojim zaposlenima omogućava različite oblike stručnog usavršavanja koji se realizuju u skladu sa školskim programom rada i planom stručnog usavršavanja ustanove.
Broj i struktura zaposlenih usklađeni su sa zakonom i odgovaraju procesu rada škole. Nenastavni kadar doprinosi kvalitetnom funkcionisanju škole savesnim i blagovremenim obavljanjem poslova iz delokruga svoga rada.

CEO:
Kemal Jildiz, osnivač i izvršni direktor, kontakt: kemal.yildiz@bejza.rs

Direktor:
Branka Milićević, direktor škole, kontakt: branka.milicevic@bejza.rs

Administrativna služba:
Ana Klaić- sekretar skole, kontakt: ana.klaic@bejza.rs
Žulida Veljović- sekretarica, kontakt: zulida.basovic@bejza.rs
Magdolna Božić- sekretarica, kontakt: djina.bozic@bejza.rs

Stručni saradnik:
Vukica Maričić- pedagog škole, kontakt: vukica.maricic@bejza.rs

Nastavnici razredne nastave:
Branka Milićević
Ljubica Radojković
Svetlana Ristić-
Jelena Dugandzija
Ljiljana Rakobradovic
Tanja Mandić
Tijana Bojović

Vaspitači:
Lidija Ralević
Marina Bojović – vaspitač – saradnik za engleski jezik

Nastavnici engleskog jezika:
Gordana Perković
Tomica Radivojević
Dubravka Rajić
Esma Jildiz – saradnik za engleski jezik –Maths club, kontakt: esma.yildiz@bejza.rs
Fatih Tekče – saradnik za engleski jezik – Science club, kontakt: fatih.tekce@bejza.rs

Predmetni nastavnici:
Zoran Stefanov – nastavnik fizičkog vaspitanja
Branko Aleksić – nastavnik fizičkog vaspitanja
Tamara Žeželj-Majer – nastavnik muzičke kulutre
Irena Đukić – nastavnik likovne kulture
Katarina Cvetković – nastavnik matematike
Srđan Zrnić – nastavnik fizike
Jelena Pakaški-Đurđev – nastavnik srpskog jezika
Vanja Vladušić – nastavnik španskog jezika
Ana Gajić – nastavnik nemačkog jezika
Suad Suljović – nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja
Delorija Bunđa-Sajčić – nastavnik istorije
Jovan Dragić – nastavnik geografije
Marijana Milosavljević – nastavnik biologije
Igor Lukić – nastavnik šaha
Milica Milivojević – saradnik za folklor i ples

Pomoćno osoblje:
Sladjana Grujić – servirka
Selma Ilijazi – higijeničar